6 آوریل, 2021

بسته ۱۲ بندی گمرک برای ترخیص نهاده‌های تولید

معاون فنی گمرک ایران از تدوین بسته‌ای ۱۲ بندی به منظور ترخیص سریع نهاده‌های تولید در سال پیش رو خبر […]