7 مارس, 2021

سند عملیاتی حمایت از تولید داخل ناوگان ریلی تصویب می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سند عملیاتی حمایت از تولید داخل ناوگان ریلی بین وزارتخانه‌های راه، صمت و نفت […]
6 مارس, 2021

حمل و نقل ریلی به اوراسیا از حمل جاده ای مزایای بیشتری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اقدم فعال حمل و نقل ریلی در پنل لجستیک همایش فرصت‌های اقتصادی ایران و اتحادیه […]
2 مارس, 2021

راه آهن خواف – هرات مزیت اقتصادی در ابعاد بین‌المللی

تین نیوز مهمترین رویداد اقتصادی خراسان رضوی و یکی از بزرگترین طرح‌های امسال حمل و نقل در ابعاد بین‌المللی را […]