هلدینگ راه ابریشم در نظر دارد تا در زمینه جذب افرادی با سابقه مرتبط با معرفی خدمات و جذب مشتری با تمام افراد دارای شرایط کافی وارد تعامل و همکاری بشود

  • مشخصات فردی

  • سوابق کاری و حرفه ای

  • در چه حوزه ای می توانید همکاری کنید؟
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc.
    در صورت تمایل، رزومه خود را بارگذاری کنید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .