14 مارس, 2021

همچنان حدود ۲ هزار دستگاه خودرو با دستـور قضایی سرگردان در گمرک

زمانی که می‌خواهید یک خودرو را وارد کشور کنید، باید ۱۳ سازمان و نهاد در مورد واردات خودرو نظر بدهند. […]