4 آوریل, 2021

اطلاعیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توجه نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان “تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدائی ها” […]